certyfikat - Certyfikat akredytacji AB 546
zakres akredytacji - Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego AB-546 dla Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych
Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego AB-546 dla Pracowni Patologii