Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział w Koszalinie pracuje w godzinach 7-15.
Każda osoba odwiedzająca Zakład Higieny Weterynaryjnej może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.
Do budynku w Koszalinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Dla klientów do budynku w Koszalinie prowadzi wejście A umiejscowione w prawej stronie budynku przy ul. Połczyńskiej 70. Wejście do budynku odbywa się schodami na poziom parteru budynku oraz dodatkowymi 2 schodami wewnątrz, z brakiem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono wejście D znajdujące się na tyłach prawej strony budynku z 2 schodami przy wejściu. Wejście wyposażone jest w domofon połączony bezpośrednio z Punktem Przyjęcia Próbek. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
Na Punkcie Przyjęcia Próbek znajduje się pętla indukcyjna oraz lupa optyczna powiększająca.
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza polskiego języka migowego na miejscu w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy.
Wnioski należy kierować na e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl
Personel Zakładu Higieny Weterynaryjnej dołoży wszelkich starań, aby był zapewniony równy dostęp do usług dla wszystkich klientów. W razie konieczności udzielana będzie pomoc i asysta pracowników laboratorium.

Koordynator ds. dostępności urzędu
W przypadku problemów z dostępnością urzędu prosimy o kontakt z koordynatorem:
Moniką Lau
e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl
telefon: 91 48 98 248