Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

ul. Ostrawicka 2
71-337 SZCZECIN
NIP: 852-18-09-903, REGON: 000093438
www.bip.wiw.szczecin.pl


Oddział Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie

ul. Połczyńska 72
75-816 KOSZALIN
tel. 94-343-90-30 faks 94-343-90-30
NIP: 852-18-09-903 REGON: 000093438
sekretariat@zhwkoszalin.pl

Koordynator ds. dostępności urzędu
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem: Moniką Lau
e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl
telefon: 91 48 98 248


Kierownik Labolatorium Oddziału ZHW w Koszalinie tel.: 94-343-90-23

Pracownie Oddziału ZHW w Koszalinie
 
Pracownia Chemiczna tel.: 94-343-90-46
Pracownia Mikrobiologii Pasz tel.: 94-343-90-31
Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych tel.: 94-343-90-43   94-343-90-41
Pracownia Patologii tel.: 94-343-90-34
Pracownia Pożywek tel.: 94-343-90-52
Pracownia Serologii tel.: 94-343-90-29
Punkt Przyjęcia Próbek
Strefa A (żywność i obiekty z obszaru produkcji) tel.: 94-343-90-48
Strefa B (materiał zakaźny, pasze) tel.: 94-343-90-21
Strefa C (krew) tel.: 94-343-90-29