OFERUJEMY NAJTAŃSZY NA RYNKU PAKIET BADANIA LODÓW
I MROŻONYCH DESERÓW MLECZNYCH*

Zakres badań

Zestaw badań mikrobiologicznych lodów obejmuje:

  • obecność bakterii z rodzaju Salmonella
  • obecność bakterii Listeria monocytogenes
  • liczbę Enterobacteriaceae

* Cena badania odnosi się do pięciu próbek.

Sposób poboru i dostawa

  • Odbiór samodzielnie pobranych próbek przez pracownika ZHW w Koszalinie (opłata wg stawki urzędowej)
  • Samodzielne dostarczenie pobranych próbek od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 14:00 – gratis
  • Optymalna ilość próbki do badań - 120 g
Próbki powinny zostać dostarczone w stanie zamrożonym do Punktu Przyjęcia Próbek Laboratorium ZHW:
ul. Połczyńska 70
75-816 Koszalin

Czas realizacji

  • Szacowany czas realizacji zamówienia wynosi 1 - 4 dni roboczych
  • Terminy realizacji uzależnione są od liczby przyjętych zleceń i w szczególnych przypadkach mogą ulec przesunięciu
  • W sprawie zapytań związanych z badaniem lodów prosimy o kontakt z Pracownią Mikrobiologii Środków Spożywczych tel. 94  343 90 43  lub 94  343  90  41

Przedstawiony pakiet badania lodów stanowi jedynie propozycję Laboratorium, a parametry jakie należy oznaczyć w próbkach należy skonsultować z Sanepidem. Badania lodów wymagane są głównie w okresie letnim dla podmiotów sprzedających produkty z automatów do lodów (włoskich lub świderków), w budkach i przyczepach gastronomicznych oraz z tak zwanych lad chłodniczych w lodziarniach i innych obiektach.

AUTOMATY


Jeżeli na terenie Twojego zakładu lub lokalu znajduje się automat z lodami, możesz zlecić nam badanie lodów z automatów, by potwierdzić ich jakość zdrowotną.

LODZIARNIE


Przeprowadzimy badanie jakości lodów oferowanych w ramach działalności sezonowej, jak i stałej, by móc zapewnić Twoim klientom właściwy poziom bezpieczeństwa.

BUDKI I PRZYCZEPY GASTRONOMICZNE


Kontrolujemy higienę warunków środowiskowych oraz jakość mikrobiologiczną lodów oferowanych w niewielkich punktach gastronomicznych, aby zapewnić sprzedaż bezpiecznych produktów.

INNE LOKALE GASTRONOMICZNE


Każdy obiekt gastronomiczny, który w ofercie produktów spożywczych posiada lody i mrożone desery mleczne, może uzyskać wynik badań z Akredytowanego Laboratorium Badawczego ZHW w Koszalinie.