Naszym głównym celem jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie im rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników. Mamy nadzieję, że uzyskiwana przez nas dokładność wyników badań całkowicie zadowala naszych klientów, a czas wykonania satysfakcjonuje. Realizując nasze zadania stawiamy sobie za cel uzyskanie wiarygodności oraz zwiększenie konkurencyjności. Nie prowadzimy badań, które nie gwarantują wiarygodności.
   Metody badawcze są zwalidowane i znana jest niepewność wyniku badania, którą umieszczamy
w sprawozdaniu na życzenie klienta. Gwarantujemy jawność i bezstronność w naszym działaniu oraz poufność i ochronę praw własności naszych klientów.