07.03.2018 - Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych informuje, że próbki do badań w okresie przedświątecznym bedą przyjmowane do 23 marca 2018 r.  Inne terminy prosimy konsultować z Kierownikiem pracowni pod nr tel. 94 343 90 41.


   Naszym głównym celem jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie im rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników. Mamy nadzieję, że uzyskiwana przez nas dokładność wyników badań całkowicie zadowala naszych klientów, a czas wykonania satysfakcjonuje. Realizując nasze zadania stawiamy sobie za cel uzyskanie wiarygodności oraz zwiększenie konkurencyjności. Nie prowadzimy badań, które nie gwarantują wiarygodności.
   Metody badawcze są zwalidowane i znana jest niepewność wyniku badania, którą umieszczamy
w sprawozdaniu na życzenie klienta. Gwarantujemy jawność i bezstronność w naszym działaniu oraz poufność i ochronę praw własności naszych klientów.