Pracownia Mikrobiologii Pasz

Zasady przyjmowania próbek

Punkt Przyjęcia Próbek strefa A
Próbki wymagające badania tego samego dnia przyjmowane są do godziny 1400.
Próbki środowiskowe powinny być dostarczane w sterylnych woreczkach np. typu Whirl-Pak.

 • wycinki tusz zwierząt rzeźnych
  • powierzchnia pobranej próbki: 20 cm2
  • 4 krążki po 5 cm2; średnica ok. 2,5 cm; grubość ok. 2 mm
  • temperatura transportu 1-8 ºC (informacja o temperaturze dostarczonych próbek musi być odnotowana w uwagach do zlecenia)
  • czas transportu nie może przekroczyć 24 godzin od momentu pobrania
  W przypadku braku możliwości dostarczenia próbek w dniu pobrania, dopuszcza się przechowywanie w temperaturze 3 ºC ± 2 ºC maksymalnie do 24 godzin. Fakt ten należy odnotować w uwagach do zlecenia. W dokumentach towarzyszących próbce oprócz informacji ogólnych powinna być umieszczona data i godzina pobrania wycinków, rodzaj tusz, numery ubojowe.
 • wymazy tusz zwierząt rzeźnych
  • powierzchnia pobranej próbki: 400 cm2
  • temperatura transportu 1 - 8 ºC (informacja o temperaturze dostarczonych próbek musi być odnotowana w uwagach do zlecenia)
  • czas transportu nie może przekroczyć 24 godzin od momentu pobrania
  W przypadku braku możliwości dostarczenia próbek w dniu pobrania, dopuszcza się przechowywanie w temperaturze 3 ºC ± 2 ºC maksymalnie do 24 godzin. Fakt ten należy odnotować w uwagach do zlecenia. W dokumentach towarzyszących próbce oprócz informacji ogólnych powinna być umieszczona data i godzina pobrania wymazów, rodzaj tusz, numery ubojowe.
 • wycinki skór z szyj drobiowych
  • próbki należy pobrać losowo z szyj co najmniej 15 tusz drobiowych, z każdej tuszy drobiowej pobiera się kawałek skóry szyi o masie ok. 10 g.
   Próbki skóry szyi z trzech tusz drobiowych z tego samego stada łączy się przed badaniem dla uzyskania ostatecznych próbek o masie 5 x 25 g.

Punkt Przyjęcia Próbek strefa B
Próbki wymagające badania tego samego dnia przyjmowane są do godziny 1400.
Próbki powinny być dostarczane w odpowiednich warunkach w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, rozlaniem czy pomieszaniem.
Środki żywienia zwierząt (np. pasze, mączki, oleje , zboża, kiszonki, sucha i mokra karma) - wielkość pojedynczej próbki reprezentatywnej powinna wynosić:

 • w przypadku badań urzędowych 500 g lub 500 ml
 • w przypadku badań usługowych co najmniej 100 g lub 100 ml (zalecane 200 g lub 200 ml)

Wykaz metod akredytowanych Pracowni Mikrobiologii Pasz