Pracownia Serologii

Do badań wykonywanych w Pracowni Serologii przyjmowane są próbki krwi pochodzące od zwierząt. Próbki należy dostarczać do strefy C Punktu Przyjęcia Próbek w dni robocze,
w godzinach od 700 - 1500.

Kryteria przyjęcia próbek do badań w Pracowni Serologii:

(Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie Oddział w Koszalinie nie pobiera próbek do badań)
  1. Próbki do badań powinny być dostarczane w jednorazowych probówkach. Jakość dostarczanego materiału do badania i objętość próbki powinna umożliwić przeprowadzenie badania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
    Do badań przyjmowane są próbki krwi pobrane do probówek bez środka antykoagulacyjnego. Jednorazowa probówka może być wzbogacona w środki przyśpieszające wykrzepianie lub elementy ułatwiające pobieranie surowicy.
  2. Dostarczone próbki krwi muszą być zabezpieczone przed rozlaniem i jednoznaczne oraz trwale oznaczone numerem identyfikacyjnym.
  3. Do badania przyjmowane są wyłącznie próbki krwi świeżej. Niedopuszczalne jest zamrażanie pobranej krwi. Krew zhemolizowana i zepsuta nie jest przyjmowana do badań.
  4. Laboratorium przyjmuje do badania próbki krwi pobrane w przeciągu ostatnich 48 godzin. Próbki dostarczone później niż 48 godzin od pobrania są przyjmowane, gdy stan dostarczonych próbek w ocenie laboratorium jest prawidłowy.
  5. Próbki krwi przyjmowane są wyłącznie z kompletną dokumentacją przewodnią.

Szczegółowych informacji na temat specyfiki prowadzonych badań diagnostycznych udziela personel Pracowni Serologii pod numerem telefonu 94 343 90 29.

Wykaz metod akredytowanych Pracowni Serologii