Pracownia Patologii - Ryby

 • Próbki do badań w kierunku bakteriologicznym przyjmowane są do godz. 1300 każdego dnia roboczego
 • Próbki do badań w kierunku wirusologicznym przyjmowane są do godziny 1200 od poniedziałku do środy

Wymagania Pracowni Chorób Ryb, dotyczących przyjmowanych próbek ryb do badań laboratoryjnych.

Pobrana próbka ryb, dostarczona może być do laboratorium w dwóch postaciach:

 • jako żywe ryby: transportuje się je w pojemnikach (kontenerach) zapewniających bezpieczeństwo, odpowiednią przestrzeń i warunki, a w szczególności : wentylację, temperaturę, zaopatrzenie w wodę i tlen. li>
 • jako uśmiercone / świeżo śnięte ryby: umieszczone w izolowanych pojemnikach, np. pojemniki styropianowe, wypełnione lodem lub zamrożonymi blokami chłodzącymi, by w chwili przekazywania próbki do laboratorium, w pojemniku znajdował się jeszcze lód, a w przypadku zamrożonych bloków, co najmniej jeden z nich był całkowicie lub częściowo zamrożony. Ryby nie mogą być zamrożone!

Ilość ryb (liczebność próbki) pobranej do badań laboratoryjnych w kierunku bakteriologicznym, parazytologicznym i wirusologicznym:

 • w przypadku ryb wykazujących objawy chorobowe:
  • badania bakteriologiczne / parazytologiczne: od 5 do 10 szt. ryb niezależnie od ich długości;
   Uwaga!: mniejsza liczebność próbki dozwolona jest w przypadku małych obsad w zbiornikach wodnych (np. oczka wodne, akwaria), bardzo dużych ryb (ryba handlowa)
  • badania wirusologiczne: minimum 10 szt. ryb niezależnie od ich długości.
 • w przypadku ryb nie wykazujących objawów klinicznych (badania monitoringowe):
  • badania bakteriologiczne / parazytologiczne: minimum 10 szt. ryb niezależnie od ich długości;
  • badania wirusologiczne: minimum 30 szt. ryb niezależnie od ich długości.

  Uwaga: czas transportu próbek ryb do laboratorium może wynosić maksymalnie:

  • w przypadku ryb żywych - 6 godzin;
  • w przypadku ryb świeżo śniętych, transportowanych bez lodu - 2 godziny;
  • w przypadku ryb świeżo śniętych, transportowanych w lodzie - 12 godzin.

  Techniki badawcze / kierunki:
  Badanie ogólne ryb:

  • parazytologia - metoda wizualna mikroskopowa
  • badanie bakteriologiczne - metoda mikroskopowa, hodowlana z użyciem podłoży sztucznych, identyfikacja - system API, antybiogram

  Badanie wirusologiczne:

  • izolacja wirusów - metoda hodowlana z użyciem hodowli komórkowych
  • identyfikacja wirusów - metoda Elisa

  Wykaz metod akredytowanych Pracowni Patologii - Ryby