Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prywatnych uruchamiamy nową usługę odbioru próbek od Klientów.
W nowym cenniku badań ZHW w Szczecinie pojawiła się pozycja 15.1 dotycząca tej usługi.
Stawka urzędowa kosztów dojazdu w obie strony jest rozliczania według stawek za 1 km przebiegu pojazdu według aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2023 poz. 5).
Cena netto wynosi 1,15 zł za 1 km + 23% VAT = 1,41 zł. Tak liczoną usługę odbioru próbek stosuje się tylko do badań laboratoryjnych rozliczanych według cennika ZHW (tzw. badania właścicielskie).
Nie dotyczy próbek przeznaczonych do badań rozliczanych według cennika urzędowego.

Odbiór odpowiednio opakowanych i oznakowanych próbek, wraz ze zleceniem badań, a także ich dowóz do laboratorium jest ustalany indywidualnie między Zleceniodawcami a pracowniami diagnostycznymi ZHW, a realizowany jest na podstawie "Protokołu odbioru próbek", w godzinach pracy laboratorium.
Formularze protokołów odbioru próbek są dostępne na stronach internetowych ZHW (www.bip.wiw.szczecin, ebadania.eu, zhwkoszalin.pl).
Laboratorium nie pobiera próbek.
Odbiór próbek nie dotyczy zwłok zwierząt.
Transport odbywa się samochodem służbowym.
Na życzenie Klientów możemy zapewnić warunki chłodnicze transportu - temperatura 2-8°C (lodówki turystyczne: maksymalna głębokość 36 cm, szerokość 45 cm x 25 cm).
Próbki rutynowo odbierane są przez ZHW w Szczecinie we wtorki i czwartki w godz. 8-11, a przez Oddział ZHW w Koszalinie w terminach ustalanych na bieżąco.
Jeżeli nie jest możliwy odbiór próbek w zaplanowanym czasie, to pracownie ustalają inny możliwy termin. Prosimy o zgłaszanie odbioru próbek przynajmniej do godz. 12 dnia poprzedzającego odbiór próbek.
Możliwe jest ustalenie z Klientem regularnego odbioru próbek na podstawie jednego "Protokołu odbioru próbek".
Płatności za odbiór próbek odbywają się w następujący sposób:

  • od stałych Klientów, na przykład z którymi podpisane jest porozumienie w sprawie zasad regulowania płatności i przesyłania e-faktur: na podstawie faktury wystawionej przez laboratorium po zakończeniu badań,
  • od nowych Klientów: przelewem na konto NBP: 81 1010 1599 0009 8322 3100 0000 najpóźniej w dniu odbioru próbek. Potwierdzenie przelewu można przesłać mailowo na adres: zhwsekretariat@wiw.szczecin.pl (dla Klientów ZHW w Szczecinie) lub sekretariat@zhwkoszalin.pl (dla Klientów O/ZHW w Koszalinie).